Given name: Unknown Family name: Pohl

  • YES
  • Male
  • Pohl
  • A doctor; investigates cases of embezzlement in Transferstelle. (24 October 1941)

  • Germans
  • Czerniak√≥w, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 223