Wywiad USC 4687 - Irene Borton

  • Irene
  • Borton
  • interviews USC Shoah Foundation
  • no
  • after the war
  • English
  • Irene Borton (Irena Kruczkowska, Ernestyna Zyskind) - ur. 20.09.1918 w Łodzi; po wybuchu wojny z rodziną próbowała się kilkukrotnie przedostać na wschód, ale bezskutecznie. Ostatecznie z matką i siostrą trafiła do Warszawy. W 1943 r. opuściła getto i do wybuchu powstania w 1944 r. współpracowała w polskim podziemiem.