Relacja O3/2889; w Archiwum Yad Vashem

  • Jan
  • Żabiński
  • account/testimony
  • no
  • after the war
  • Polish
  • Jan Żabiński, rocznik 1897, absolwent gimnazjum Towarzystwa Kultury Polskiej i zoologii na Uniwersytecie Warszawskim, w 1929 zostaje pierwszym dyrektorem warszawskiego ZOO. Mieszka z żoną Antoniną i synem na terenie ogrodu. W czasie okupacji, jego dom staje się przystanią dla wielu Żydów, którzy znajdują schronienie – w domu lub w pomieszczeniach na terenie ZOO. Żabiński opisuje dzieje tej pomocy; wśród wspomaganych przez Żabińskich osób znalazła się m.in. Magdalena Gross i Mieczysław Frenkel, Regina Kenigswein z rodziną, jej ojciec – Maurycy Sobol, Irena Weiss-Meizel i inni.
    Relację spisała M. Mariańska w Izraelu, w 1965 roku.