Relacja 301-6805 w Archiwum ŻIH

 • Samuel
 • Waller
 • account/testimony, personal accounts
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Relacja z 7 ostatnich dni przed pierwszą likwidacja szpitala żydowskiego na Czystem. Na Czystem mieścił się Szpital Starozakonnych przemianowany przez Niemców w 1939 r. na "Judisches Seuchenkraukenhaus Czyste". Pod koniec 1940 r. został przeniesiony do getta. Oddziały chirurgiczne (razem 300 łóżek) przeniesiono do gmachu Monopolu Spirytusowego na Leszno 1. Ordynatorami byli doktorzy: Wertheim, Amsterdamski, Borkowski. Oddziały wewnętrzne i zakaźne umieszczono w gmachu dawnego Archiwum Miejskiego i szkoły powszechnej na Stawki. Ordynatorzy oddziałów wewnętrznych: dr Wohl, Munwes, Apfelbaum; oddziału gruźliczego - dr Beiles, a później Bielenki; oddz. chorób zakaźnych - dr Penson, Grosblat, Bielenki; oddzi. skórnego - dr Remigsberg i Markusfeld. Laboratorium kierowała Temkinówna.
  W okresie największego nasilenia chorób, wszystkie filie opiekowały się do 3000 chorych, podczas gdy przed wojną szpital na Czystem miał 1000 łóżek. 5 września 1942 r., o 4-tej nad ranem, przyszedł telefonogram z Judenratu z rozkazem Befehlsstelle. Wg rozkazu wszyscy pracownicy szpitala mieli się stawić do godz. 12-tej na Zamenhofa na selekcję, pod rygorem kary śmierci. Chorzy mieli być przeniesieni na Stawki. Przed szpitalem ustawiło się czwórkami ok. 1000 osób.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl