Relacja 301-6441 w Archiwum ŻIH

 • Stepan
 • Jellenta
 • account/testimony
 • partially
 • after the war
 • Polish
 • Relacja Stepana Jellenta dla "Żydowskiego Przeglądu Historycznego". We wstępie autor pisze, że pracuje stale nad tematami: obrona Warszawy; Wermacht w 1939 r. w Polsce; Wermacht ogólnie, nie jest w stanie napisać osobnego opracowania. W swojej relacji umieszcza nazwiska i kilka szczegółów o żołnierzach polskich żydowskiego pochodzenia, których pamięta. Dawid Helman i Dawid Wachmajster brali udział w obronie Warszawy. Wachmajster zginął w powstaniu warszawskim. Był członkiem ŻOB. Dalszych losów wojennych Helmana auto nie zna. W dalszej części swojej relacji autor opisuje strukturę obozów jenieckich, w których przebywał. Twierdzi, że osoby pochodzenia żydowskiego nie były w nich dyskryminowane przez współjeńców. Nie podaje nazwisk osób pochodzenia żydowskiego.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl