APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/3035 akta sprawy B. Langnas

 • judicial documents
 • no
 • there and then
 • German, Polish
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Bruchli Łai Langnas, Żydówce, za przebywanie w dzielnicy aryjskiej (ul. Chłodna) bez przepustki i opaski, skazana na 150 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl