Łucka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Łucka
  • 16
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie handlarki, która spotkała w Warszawie Mala Zanger (wtedy Mala Frydman). Było to w listopadzie 1943 r.