[garbarnia przy murze getta] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • [garbarnia przy murze getta]
  • Ghetto Uprising
  • underground activity
  • Jewish underground movement
  • Garbarnia, z której Jehuda Elberg próbował dostać się do getta.