Żelazna No information

  • YES
  • Żelazna
  • róg Chłodnej
  • Judenrat
  • 11.09.41 - w związku ze zminą granic projekt szlabanu; 11.12.41 - zator, policja przepuszcza ludzi; 18.01.42 - most prawie na ukończeniu

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [214;, 232;, 242]