Żelazna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Żelazna
  • sklep
  • deportation
  • hideout
  • Sklep na Żelaznej. Schowała się w nim podczas blokady tzw. małego getta autorka pamiętnika o nieznanym nazwisku (sygn. 6048 w Archiwum Ghetto Fighters'House).