Żelazna No information

  • YES
  • Żelazna
  • 3
  • Befehlstelle
  • deportation
  • German operations
  • Germans
  • Siedziba Befehlstelle, placówki kierującej akcją wysiedleńczą z getta warszawskiego.

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [304]