Zamenhofa róg Kupieckiej From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Zamenhofa róg Kupieckiej
  • deportation
  • author, deportation
  • kiosk, przy którym schowali się Klepfiszowie w drodze na Umschlagplatz.