Zamenhofa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Zamenhofa
  • 26
  • Mieszkanie Tosi Bardach i jej córki Mai w getcie, razem z rodziną Tosi, która przyjechała z Włocławka.