Zalesie Górne From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Zalesie Górne
  • Warsaw Uprising
  • with Aryan documents
  • podczas powstania warszawskiego Stefan Horowicz z narzeczoną był w Zalesiu Górnym.