Wspólna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Wspólna
  • in an apartment
  • housing
  • Jesienią 1943 roku Wiera Baksztańska z matką, Frydą Baksztańską, przeprowadzają się z mieszkania przy Łowickiej na Wspólną.

  • 34