Wołyńska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wołyńska
  • 21a
  • basement
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • hideout
  • Schron w czasie powstania w getcie.