Wolska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Wolska
  • nr nieznany
  • sodownia starego Abrama
  • before Ghetto , before the war
  • commerce
  • Na Wolskiej mieściła się przed wojną wytwórnia wody sodowej Starego Abrama. Chętnie korzystali z niej uczniowie pobliskiej szkoły powszechnej im. Konarskiego.