Włochy From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Włochy
  • on surface
  • Poles operations, housing, help, work, private/everyday life
  • antisemitism, atmosphere , hosts, long-lasting help, housing assistence , material help , outside of Warsaw, work, with Aryan documents , acquaintances
  • Renia Niskier pracuje w gospodarstwie; pracę załatwiła jej Janina Grundgand-Kulwieć.

  • Str. 9 – 10