Warsawa, ul. nieznana (Ogrodowa?) From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warsawa, ul. nieznana (Ogrodowa?)
  • ulica po wyjściu przez Sądy
  • Poles operations
  • other help, acquaintances
  • Ulica po stronie aryjskiej przy sądach, gdzie czekała, na wychodzące z getta Janinę i Joannę Neuding, w dorożce Wanda Ptaszyńska.