Walecznych From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Saska Kępa
  • Walecznych
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie, w którym w czasie wojny mieszkała Wanda Putterman.