ul. nieznana From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • ul. nieznana
  • hideout, youth, deportation
  • Stasiek (Jan Jankowski) w czasie kiedy wchodził do getta na szmugiel (lato 1942-kwiecień 1943) nocował w różnych miejscach.