ul. nieznana From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • ul. nieznana
  • mur getta
  • on surface
  • awareness of Holocaust, escaping the ghetto
  • Stasiek (Jan Jankowski) usiłował wyjść z getta nocą przez mur.