Street: USA City: From Warsaw Po pogromie kieleckim Morris Elbaum wyjeżdża z Polski do Francji, gdzie miał rodzinę, chociaż nie wiedział, czy oni...