Tamka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle
  • Tamka
  • in an apartment
  • underground activity, housing, help
  • Polish underground movement , Jewish underground movement , individual help , acquaintances
  • Stanisław Sierpiński znajduje kwaterę, którą właściwie już miał wcześniej gotową. Na ul. Tamka u inżyniera Malinowskiego - Chasklera, gdzie mieszkała również jego i Wiery Baksztańskiej przyjaciółka, Józia Malinowska.

  • 40