Świder Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Świder
  • Dom Dziecka
  • other
  • housing
  • Dom Dziecka w Świdrze, w którym przebywał mały Daniel Witelski.