Śródborów ul. nieznana Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Śródborów ul. nieznana
  • in an apartment
  • housing
  • Tam wynajmowało mieszkanie małżeństwo żydowskie "obywatele szwajcarscy".