Steinkellera From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Old Town
  • Steinkellera
  • in an apartment
  • housing
  • Tutaj w poczatkach 1943 r. mieszkali przez pewien czas Erwin Schenkelbach z siostrą.