Stawki From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Stawki
  • 46
  • in the ghetto
  • social/communal
  • poor, communal kitchens
  • dom specjalny, zamieszkały przez ludzi żyjących w skrajnej nędzy;