Stalowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Stalowa
  • 35
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Janiny i Stanisława Kowalskich, u których ukrywało się przez dwa lata czworo Żydów.