Solna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Solna
  • on surface
  • in the ghetto
  • beggars
  • Na rogu Solnej śpiewała i żebrała pani M.