Smocza From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Smocza
  • 16
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkał tu, w domu piekarza Wilnera, Natan Rosenblat.