Służew ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Służew ul. nieznana
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • housing
  • Mieszkanie Stanisławy Bokus, u której ukrywała się przez pewien czas Sabina Kleinlerer (Grott).