Sienna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Sienna
  • in an apartment
  • address
  • Mieszkanie w getcie rodziny Jakubowiczów,Florentyny, Mieczysława, Tadeusza i Janiny (Jnina Jasińska).