Sienna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Sienna
  • 22
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • contacts with other Jews , long-lasting help, individual help
  • Na Siennej 22, w bunkrze, została po powstaniu warszawskim Marysia z grupą podopiecznych Żydów.

  • s. 561