Sienkiewicza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Sienkiewicza
  • 4
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie, w którym od 1941 r. mieszkał Michel Piorowicz jako Stanisław Lubański.