Street: Sienna City: From Warsaw Mieszkanie Gutgeldów przed wojną i na początku wojny. Być może Gutgeldowie mieszkali już u babci na ul. Zielnej 48.

  • House number: 43a