Różana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Różana
  • 39/24
  • Mieszkanie, w którym po wojnie mieszkała Irena Lipińska.