plac Napoleona 8 From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • plac Napoleona 8
  • Poczta Główna
  • on surface
  • underground activity, help, blackmail, "szmalcownictwo", private/everyday life
  • atmosphere , other help, Jewish underground movement , contacts with other Jews , one-off help, help from Jews, material help , blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents , acquaintances
  • Zanek Hochman napastowany jest przez szmalcownika, pomaga mu Józef Ziemian.

  • Str. 148 – 150