Pustelnik (ulica nieznana) From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Pustelnik (ulica nieznana)
  • in an apartment
  • Poles operations, housing
  • housing assistence , acquaintances
  • Mieszkanie Marysi Łosiówny, gdzie przez dwa tygodnie mieszkał Julian Wolman, ojciec jej przyjaciółki, po wyjściu z getta.