Ptasia From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Ptasia
  • housing, help
  • Polish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, with Aryan documents
  • Prawdopodobnie numer domu 3 - mieszkanie, w którym ukrywali się Sonia Frucht z bratem Arnoldem.