Powązkowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powązkowska
  • other
  • deportation
  • help
  • Cmentarz na Powązkach, przez który przechodziła na stronę aryjską Janina jasińska (Janina Jakubowicz).