Płaszów Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Płaszów
  • contacts with other Jews , outside of Warsaw, with Aryan documents
  • Stefan Horowicz pojechał do Płaszowa, na prośbę ukrywającej się w Warszawie Żydówki.