Pańska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Pańska
  • before Ghetto
  • housing
  • Miejsce, w którym zatrzymali się Eliezer Hirszberg i Józef Rodz po przyjeździe do Warszawy w listopadzie 1939 r.