okolice Piotrkowa Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • okolice Piotrkowa
  • Warsaw Uprising
  • housing
  • children
  • Miejsce pobytu rodziny Miedniców po powstaniu warszawskim.