nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nieznana
  • na ulicy
  • on surface
  • Poles operations, housing, help, work, blackmail, private/everyday life
  • atmosphere , children, hosts, other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , help from Jews, work, blackmailer/ "szmalcownik", acquaintances
  • Szantażowana Hinda Malachi odnajduje Edzię Drach na spacerze z dzieckiem, którym się opiekuje; prosi Edzię o pomoc.

  • Str. 4 – 5