Nowolipki From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Nowolipki
  • blisko muru na Lesznie
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • German operations, social/communal
  • hideout, Germans, armed resistance, death
  • W ruinach kamienicy przy Nowolipkach, blisko muru getta na Lesznie, na 6. piętrze, ukrywała się 19 sierpnia 1943 r. grupa Łazarza Menesa. Tego samego dnia została odkryta przez Niemców. Zginęło 6 osób (Fajner), przeżyły 2: Menes i Nachmuś Zajtman.

  • Wajdenfeld, Filip relacja 301-479 Wspomnienia z getta.