Nieznane From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznane
  • work
  • contacts with other Jews , individual help , one-off help, help from Jews, work, with Aryan documents
  • Natalia Beck spotykała się ze swoim kuzynem na ulicy.