Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising
  • Poles operations, housing, private/everyday life
  • antisemitism, atmosphere , children, other help, individual help , housing assistence , acquaintances
  • Mieszkanie Geni, dawnej służącej Sabiny i Ireny, gdzie Irena lokuje Stasia, synka Sabiny, po zatrzymaniu tej ostatniej.

  • 3