Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • underground activity
  • Jewish underground movement , contacts with other Jews
  • Miejsca spotkań Rozy Klepfisz z mężem, Michałem Klepfiszem.