Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Okolice placu Trzech Krzyży
  • on surface
  • Poles operations, help, work, private/everyday life
  • antisemitism, atmosphere , without 'aryan' papers (documents), children, commerce, other help, contacts with other Jews , one-off help, help from Jews, material help , work, acquaintances
  • Perec i Zanek Hochmanowie poznają papierosiarzy z placu Trzech Krzyży, zaczynają handlować papierosami.

  • Str. 139 – 140